Tyco Electronics Polska

Tyco Electronics Polska jest częścią koncernu TE Connectivity

 Podstawą sukcesu tej firmy jest zaangażowany i oddany Zespół. Swoim Pracownikom TE oferuje możliwość pracy w oparciu o najnowsze technologie, uczestnictwo w szkoleniach w kraju i za granicą, współpracę z wysoce wykwalifikowanym Zespołem o zasięgu globalnym oraz prywatną opiekę medyczną i świadczenia socjalne.

To nowy partner i sponsor nagród!

Tec_tab_rgb_orn