Organizatorzy

Organizatorem zawodów jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy reprezentowany przez pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.

8A6Z0193

Osoby odpowiedzialne za przebieg zawodów:

  1. Dariusz Skibicki – WIM – organizacja. Kontakt:dariusz.skibicki@utp.edu.pl
  2. Sandra Śmigiel – WIM – administrator strony, media. Kontakt:sandra.smigiel@utp.edu.pl
  3. Krzysztof Nowicki – WIM – sędzia główny, mechanika. Kontakt:krzysztof.nowicki@utp.edu.pl
  4. Łukasz Pejkowski – WIM – mechanika. Kontakt:lukasz.pejkowski@utp.edu.pl
  5. Damian Ledziński – WTIiE – elektronika i programowanie. Kontakt:damian.ledzinski@utp.edu.pl