Zapraszamy do rejestracji!

Wydzia? In?ynierii Mechanicznej

oraz

Wydzia? Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

zapraszaj? do udzia?u w konkursie

Wojna Robotów miniSUMO – 9. starcie

Zapraszamy do rejestracji!

Tymczasem zach?camy do skorzystania z aplikacji SumoBlockly (dzia?a pod Firefox):

image002